El Poble

Imatge

El nucli urbà

El nucli urbà es construí a partir de la implantació de la fàbrica i fins els anys 30. Posteriorment es van fer algunes construccions que no van modificar substancialment l’estructura urbana de la colònia.

És de destacar el fet que Eusebi Güell, l’empresari fundador de la Colònia Güell, volgués crear una colònia industrial en la que els treballadors tinguessin accés a l’ensenyament, la cultura i l’esbarjo, així com uns habitatges de cases unifamiliars, allunyats dels densos blocs de pisos d’altres colònies.

Imatge

Cultura a la Colònia

Com a mecenes de la cultura féu construir l’escola, la casa del mestre, l’ateneu, el teatre Fontova, l’església i el centre parroquial com a edificis al servei de la gent de la colònia.

En la construcció d’aquests edificis intervingueren arquitectes adscrits al corrent modernista, alguns d’ells col·laboradors de Gaudí.

Això va propiciar la implantació d’edificis singulars de gran bellesa, però també altres edificis destinats als obrers que evidencien com els mestres d’obra s’encomanaren de les formes i tècniques dels arquitectes, amb un amplíssim mostrari de com utilitzar el maó en murs, façanes, finestres i sobretot a les cornises.

Imatge

Un model de societat

Des de la seva creació, el nucli urbà de la colònia adoptà una forma de L que tenia –i té- als seus extrems l’escola i l’església, passant per l’angle que és on hi ha la fàbrica. Es pot entendre aquesta estructura com la plasmació d’una ideologia que volia crear aquí el seu model de societat sota el paraigües del paternalisme i una indubtable vocació productivista.

Tot i els edificis singulars i altres més modestos, amb el temps es construïren també habitatges de formes més humils i simples, fins i tot en els anys 50 i 60 alguns en clara dissonància amb el conjunt de la colònia.

Imatge

Ambient de poble

El que el visitant copsa d’entrada en la seva visita a la colònia és l’ambient de poble, la tranquil·litat i l’harmonia dels seus carrers.

A la plaça Joan Güell, on hi ha l’ateneu i el teatre Fontova, hi ha plantada al bell mig l’estàtua d’Eusebi Güell, el fundador de la colònia, presidint aquest espai que és encara el centre de la vida social.